PRISLISTE

Køgehallerne

PRISLISTE FOR LEJE AF KØGEHALLERNE

 

Vedtaget på Køgehallernes bestyrelsesmøde d. 1. december 2016.

Prislisten træder i kraft d. 1. januar 2017.

 

Prisoversigten kan du få ved at sende en mail til info@koegehallerne.dk

Priserne varierer meget, om det er en forening, en kommunal institution i Køge Kommune, eller en ikke-sports organisation, der lejer hallen.

 

 

Generelt:

Lejen sammensættes af et grundbeløb som betaling for lokalet og et tillægsbeløb til dækning af evt. ekstra arbejde, f.eks. rengøring opstilling eller oprydning. Derudover beregnes et beløb til dækning af slitage og leje af udstyr.

Lejeprisen omfatter alle timer, som lejeren har lokalet/omklædningsrummene til rådighed og ikke kun de timer, hvor stævnet, turneringen eller messen afvikles i. I forbindelse med stævner/kampe, vil mindste betaling for halleje altid være mindst 5 timer.

Halinspektøren og halbestyrelsen kan dog i individuelle situationer udleje på andre præmisser.

Hvis hallerne skal lejes uden for normal åbningstid og/eller på helligdage, hvor hallerne normalt er lukkede, skal hallerne bookes senest 6 uger før af hensyn til varsling af inddragelse af ferie/fridage. Hvis hallerne skal lejes i sommerferien (5 uger i juli) eller mellem jul og nytår, er fristen 3 mdr.

Når hallerne reserveres betales et beløb på minimum 500,- kr. pr. dag, dog mindst 20 % af den samlede halleje for det respektive arrangement. Hvis arrangementet bliver afholdt, fratrækkes reservationsgebyret lejen. Denne regel gælder ikke de faste foreninger.

Ved træning åbnes hallen 20 minutter før træningsstart, og der lukkes 30 minutter efter træningens sluttidspunkt. Ved turnering åbnes 1 time før turneringens start, og der lukkes 30 minutter efter turneringens sluttidspunkt. Ønskes dette forøget i forhold til det bestilte, afregnes lejen i halve timer til normal takst.